Sponsorcommissie


SC Lid

Jan Ligthart, Sponsorcommissie vv dinto
Jan Ligthart
Dorpsstraat 234
1749 AL Warmenhuizen
0226 - 39 1825
e-mail Jan

SC Lid

Joost Goudsblom, sponsorcommisie vv Dinto
Joost Goudsblom
Stroet 75
1744 GL Stroet
06 - 215 85 710
e-mail Joost


 

SC Lid


Jos van Baar
Oudewal 5
1749 CA Warmenhuizen
0226 - 39 2807
e-mail Jos

Voorzitter

Anton Nannes
Anton Nannes
Stationsstraat 49
1749 EH Warmenhuizen
0226-391472  
e-mail Anton                                                                         

SC Lid

Peter Jongejan lid sponsorcommissie vv Dinto

Peter Jongejan
Fabrieksstraat 67
1749 AV Warmenhuizen
0226-393443                                                                                      e-mail Peter