Clubblad + Website


Bijdragen voor ons clubblad de Time Out kunnen per mail gestuurd worden naar de redactie:

Sharon:  e-mail

Misha:    e-mail

Inleverdata 2017/2018 Time Out, dus zorg dat vóór deze data de kopij bij de redactie is.
13 oktober
15 december
16 februari
20  april


 

Dinto website

Heb je een stukje of bericht voor de website van Dinto? Stuur dan een e-mail naar Maud Breeuwer e-mail