Inleveren kopij voor de Time Out

Het kan nog!!

Er kan weer kopij ingeleverd worden voor de Time Out van februari het moet vóór 17 feb. bij de redactie binnen zijn en zij rekenen op heel veel kopij en natuurlijk niet alleen van de jeugd. Ook van de senioren zouden ze wel eens iets willen horen.

insturen per mail naar

Sharon (mailto:sharon_stam@hotmail.com) of

Misha (mailto:misha.nannes@live.nl)