Inleveren kopij voor de Time Out

De eerste Time Out van het seizoen staat weer op stapel, maar kan niet uitkomen zonder jullie bijdrage. Dus stuur je kopij voor 13 oktober naar de redactie!

e-mail Misha (mailto:misha.nannes@live.nl)

of
e-mail Sharon (mailto:sharon_stam@hotmail.com)