Inleveren kopij voor de Time Out

Hebben jullie iets te melden voor vermelding in het clubblad? stuur je bijdrage dan naar de redactie (mailto:redactie-timeout@hotmail.com) vóór 15 februari a.s.