Cameratoezicht op Sportcomplex De Doorbraak

Samenvatting protcol camera toezicht De Doorbraak

  • Voel u veilig
  • Sporthal de Doorbraak

Gepubliceerd:

Sinds kort is cameratoezicht gerealiseerd op het sportcomplex De Doorbraak, zowel in als om het complex. De redenen voor het toepassen van cameratoezicht zijn:

• het bevorderen van het veiligheidsgevoel van mensen die het complex bezoeken;
• het beschermen van eigendommen;
• het voorkomen van vandalisme of ongewenst gedrag;
• het voorkomen van (ernstige) vervuiling;
• het bevorderen van de opsporing en vervolging in geval van incidenten.


Het cameratoezicht geschiedt onder de verantwoordelijkheid van Stichting Sporthal De Doorbraak Warmenhuizen. Het cameratoezicht is verenigbaar met het doel van beveiliging en toezicht. Het beeldmateriaal wordt uitsluitend gebruikt voor de doelstellingen van het cameratoezicht.
Door middel van informatieborden op het complex zal ook aangegeven worden dat er beeldopnames worden gemaakt. De informatieborden zijn aangebracht op of duidelijk zichtbaar vanaf elke algemene toegangsdeur in het complex.

Van bovenstaande verwerking van persoonsgegevens door middel van digitale beeldopnamen is bij het College Bescherming Persoonsgegevens melding gemaakt.