Clubblad + Website


Bijdragen voor ons clubblad de Time Out kunnen per mail gestuurd worden naar de redactie:

De redactie bestaat uit Sharon Stam, Lianne Wempe en Karin Komen
redactie-timeout@hotmail.com


Inleverdata 2020/2021 Time Out, dus zorg dat vóór deze data de kopij bij de redactie is.

De aanleverdata voor de kopij van de Time Out zijn:

1e uitgave: aanleveren voor 22-10-20

2e uitgave: aanleveren voor 11-12-20

3e uitgave: aanleveren voor 12-02-21

4e uitgave: aanleveren voor 16-04-21


Dinto website

Heb je een stukje of bericht voor de website van Dinto? Stuur dan een e-mail naar Maud Breeuwer e-mail