Clubblad + Website


Bijdragen voor ons clubblad de Time Out kunnen per mail gestuurd worden naar de redactie:

De redactie bestaat uit Sharon Stam, Misha Nannes en Lianne Wempe.

Sharon:  e-mail

Misha:    e-mail

Lianne:  e-mail

Inleverdata 2018/2019 Time Out, dus zorg dat vóór deze data de kopij bij de redactie is.
14 december 2018
15 februari    2019
20 april            2019

 

Dinto website

Heb je een stukje of bericht voor de website van Dinto? Stuur dan een e-mail naar Maud Breeuwer e-mail