Clubblad + Website


Bijdragen voor ons clubblad de Time Out kunnen per mail gestuurd worden naar de redactie:

De redactie bestaat uit Sharon Stam, Lianne Wempe en Karin Komen

Sharon:  e-mail

Lianne:  e-mail

Karin:   e-mail

Inleverdata 2019/2020 Time Out, dus zorg dat vóór deze data de kopij bij de redactie is.

1e uitgave kopij aanleveren voor 18.10.2019

2e uitgave kopij aanleveren voor 13.12.2019

3e uitgave kopij aanleveren voor 15.02.2020

4e uitgave kopij aanleveren voor 17.04.2020


Dinto website

Heb je een stukje of bericht voor de website van Dinto? Stuur dan een e-mail naar Maud Breeuwer e-mail