Dinto nieuws

7 berichten gevonden

Martina Pronk erelid van Dinto

02-10-2014 In de Algemene Ledenvergadering van 26 september 2014 is Martina Pronk benoemd tot erelid van Dinto.

Martina is op haar 11e jaar lid geworden van Dinto. Ze was een groot talent. Met een zeer goede lichting heeft ze in de jeugd een 4e plaats bereikt op het NK. Martina was 16 jaar toen ze op…

Jaarlijkse ledenvergadering

29-09-2013 De ledenvergadering van afgelopen vrijdag begon met een lezing door  sportpsychologe Marjolein Bernts, zij verving Joanneke Mulder die wegens persoonlijke omstandigheden was verhinderd. Er waren 50 mensen aanwezig in het Dorpshuis, dus vergeleken met vorige jaren was de opkomst niet…

Penningmeester Frans Bos neemt als erelid afscheid van Dinto.

17-09-2007 Afgelopen vrijdagavond is officieel afscheid genomen van Schagenaar Frans Bos die sinds 1999 de financiën heeft beheerd bij volleybalvereniging Dinto. In deze 8 jaar heeft hij in dezelfde trend als voorganger Hans van Rijn orde op zaken gesteld en Dinto uit een financieel slop getrokken met hulp van…

Fons Goudsblom erelid Dinto

25-03-2007 Afgelopen zaterdag 24 maart werd iedereen aanwezig bij de wedstrijden van De Nijs/Dinto 1 en Bejo/Dinto 1 verrast door de interruptie van voorzitter Bobbes de Ruyter. Hij riep de niets vermoedende Fons Goudsblom naar voren waarna de voorzitter zijn verhaal afstak over de vele verrichtingen van Fons…

Piet de Nijs erelid Dinto

20-09-2006 Tijdens de jaarvergadering van 15 september jongstleden werd één van de opbouwers van onze volleybalvereniging, Piet de Nijs, bedankt voor zijn bewezen diensten middels het erelidmaatschap.

Na de lovende woorden van onze voorzitter Bobbes de Ruyter nam hij een beeldje in ontvangst.

Thijs de Nijs en Louis Ligthart erelid Dinto

16-01-2006 Eind jaren zestig gingen Louis Ligthart en Thijs de Nijs, allebei lid van de plaatselijke gymvereniging DWV, aan de slag met een vrij nieuwe balsport tijdens de gebruikelijke gymles. Zij konden toen nog niet bevroeden dat daarmee de grondslag werd gelegd voor de volleybalvereniging Dinto. Nu bijna…

Hans Quant officieel erelid van Dinto

18-09-2004 Op de jaarvergadering van 17 september j.l. werd onder het het punt Mededelingen oud-voorzitter Hans Quant naar voren geroepen. Uit handen van de nieuw gekozen voorzitter Bobbes de Ruyter kreeg Hans een zandstenen beeld van een smashende volleyballer in handen. Ook kreeg hij 2 bossen bloemen, voor…