Overzicht Dinto Ereleden


Atie Berkhout
Frans Bos
Piet de Nijs
Louis Ligthart
Hans Quant  † 02-11-2009
Fons Goudsblom †  09-08-2008
John Berkhout
Bobbes de Ruyter
Thijs de Nijs
Helma Nannes
Martina Tesselaar-Pronk
 


 
In de Algemene Ledenvergadering van 26 september 2014 is Martina Pronk benoemd tot erelid van Dinto.

 


14-09-2007 Frans Bos neemt afscheid na 8 jaar penningmeester te zijn geweest. Hij wordt tot erelid benoemd en ontvangt van voorzitter Bobbes de Ruyter het daarbij behorende beeld.

 


John Berkhout neemt op16-02-2010 afscheid als Jeugdvoorzitter en wordt voor zijn verdiensten benoemd tot erelid

 


27-09-2013  Helma Nannes stopt met haar activiteiten binnen de Jeugdcommissie, zij wordt benoemd tot erelid van de club.

 

 

 


Hans Quant †   werd op 17-09-2004 benoemd tot erelid


Erelid sinds 14-01-2006! Thijs de Nijs en Louis Ligthart grondleggers van Dinto in de jaren '60. Louis als eerste voorzitter van de club, een taak die Thijs een aantal jaren later van hem
overnam.


Tijdens de jaarvergadering van 15 september 2006 werd één van de opbouwers van onze volleybalvereniging, Piet de Nijs, bedankt voor zijn bewezen diensten middels het erelidmaatschap.
 


Fons Goudsblom †   benoemd tot erelid op 24-03-2007