Lid worden?


Onder de knop trainingsschema vind je de tijden waarop de verschillende teams trainen. Het is altijd mogelijk te komen kijken en eventueel een paar keer mee te trainen.


Voor meer informatie:  
tel. 06 53142680 of per e mail  (senioren)

tel. 06 53285833 of per e mail (jeugd)


Aanmeldingsformulier


download hier het aanmeldingsformulier

Je kunt het aanmeldingsformulier opsturen naar de ledenadministratie
Martien Komen   Kiebos 28  1749 HB  Warmenhuizen  tel. 06 17811772
e-mail


Opzeggen lidmaatschap


Het lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal 1 jaar en loopt van 1 juli t/m 30 juni van het daarop volgende jaar. Opzegging van het lidmaatschap: schriftelijk of per e-mail, tenminste vóór 1 juni van het lopende seizoen i.v.m. de nieuwe teamsamenstellingen. bij de ledenadministratie  e-mail

download hier het afmeldformulier


Adreswijziging of wijziging E-mail adres

Graag doorgeven aan de ledenadministratie 
e-mail


Stilzwijgende verlenging lidmaatschap verenigingen blijft mogelijk

Bron: NOC*NSF

Gepubliceerd: 04-03-2012
 

17 februari 2012 - Met ingang van 1 december 2011 is stilzwijgende verlenging van lidmaatschappen verboden bij wet en is de opzegtermijn van abonnementen en lidmaatschappen teruggebracht tot één maand. Indien de geleverde aflevering, van bijvoorbeeld een tijdschrift, minder dan eenmaal per maand plaatsvindt, geldt een opzegtermijn van drie maanden. Voor individuele lidmaatschappen van sportverenigingen is echter een uitzondering gemaakt.

Voor verenigingen en dus ook sportverenigingen wordt een verbod op automatische verlenging van het lidmaatschap niet wenselijk geacht, aangezien sportverenigingen veelal een jaar vooruit moeten plannen, denk daarbij aan de huur van sportaccommodaties. Voor (sport)verenigingen is daarom een lichter regime van toepassing.

Stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap voor een jaar blijft mogelijk voor (sport)verenigingen indien het lid niet opzegt. (Sport)verenigingen dienen de leden wel de noodzakelijke informatie met betrekking tot opzegging van het lidmaatschap eenvoudig te verschaffen. Heeft de sportvereniging een website dan dient de informatie over de opzegging opvallend op de hoofdpagina van de website te staan, (bij Dinto is het formulier te vinden op de pagina ”Informatie”) heeft de sportvereniging (ook) een ledenblad dan dient de betreffende informatie (ook) op één van de eerste drie pagina’s te staan.

De leden hoeven dus niet jaarlijks persoonlijk een brief te krijgen waarin gevraagd wordt of zij nog lid willen blijven.