Dinto nieuws

2 berichten gevonden

Inleveren kopij voor de Time Out

08-02-2020 Hebben jullie iets te melden voor vermelding in het clubblad? stuur je bijdrage dan naar de redactie vóór 15 februari a.s.

Laatste Time Out van het seizoen

23-04-2016 Ons clubblad de Time Out verschijnt nog 1 keer, kopij voor het laatste nummer van dit seizoen kan worden ingeleverd bij de redactie vóór 11 mei a.s.
Zorg met zijn allen voor veel nieuws en verhalen zodat we het seizoen afsluiten met een top…