Opzeggen lidmaatschap

Gepubliceerd:

Stop je met volleyballen bij Dinto? vergeet dan niet bijtijds je lidmaatschap op te zeggen!

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal 1 jaar van 1 juli t/m 30 juni van het daarop volgende jaar. Opzeggen kan schriftelijk: Schelphoek Zuid 30 1749 BH Warmenhuizen of per e-mail minimaal 4 weken voor het einde van het verenigingsjaar (dus uiterlijk per 1 juni) bij de ledenadministratie

Het opzegformulier is te downloaden op de Homepage van de Dinto site