Belangrijk bericht van het Dinto bestuur

Gepubliceerd:

Zoals jullie weten krijgt de jeugd tot met 18 jaar weer gelegenheid om te trainen mits er aan allerlei restricties wordt voldaan. Let wel: dit geldt alleen voor buitensport, dus niet voor de zaalsport. Er worden inmiddels voorbereidingen getroffen om de jeugd tot en met 12 jaar van De Zandbak beachvolleybaltraining te geven. De gemeente heeft inmiddels het “corona protocol” van De Zandbak goedgekeurd en de voorbereidingen worden getroffen om op 12 mei met de trainingen voor de jeugd tot en met 12 jaar te starten. Komend weekend worden de velden opgebouwd.

Wellicht worden over een paar weken de regels weer wat versoepeld en is er training in de zaal mogelijk. Ook hier zullen waarschijnlijk restricties aan verbonden zijn. Er dient een protocol te worden gemaakt en dit dient goedgekeurd te worden door de gemeente. Dit biedt misschien voor Dinto ook mogelijkheden om trainingen te geven. Wij zijn momenteel aan het inventariseren of de trainers bereid zijn om training te willen geven in de maanden juni, juli en augustus (de vakantiemaanden). Wij zouden dan kunnen overwegen om, ondanks dat het seizoen al is afgelopen, in die periode (beperkt) trainingen aan te bieden. Of het uiteindelijk mogelijk is om in deze periode trainingen te geven hangt natuurlijk af van de beschikbaarheid van trainers, zaalbeschikbaarheid, maar ook van de financiële haalbaarheid. Ook Dinto moet zijn financiële verplichtingen nakomen en heeft aanzienlijke gemiste inkomsten (denk aan de plantenactie, actie rondom de jaarmarkt, loterij inkomsten bij thuiswedstrijden, minder sponsorinkomsten). Tevens zijn er vrijwilligers nodig die tijdens de trainingen een coördinerende en assisterende rol op zich nemen. De coördinator(s) moeten) er op toezien dat het protocol wordt uitgevoerd, hulp bij het desinfecteren van ballen en materialen, het beantwoorden van vragen, etc.

Indien er ouders of leden bereid zijn om hulp te verlenen als coördinator dan horen wij dit graag zo spoedig mogelijk. Wij hebben dan tijdig inzicht of er voldoende trainers en vrijwilligers beschikbaar zijn als de mogelijkheid wordt geboden om weer te gaan trainen. Als je bereid bent om te helpen dan kan je een mail sturen naar niels@jpb.n. Nogmaals willen wij benadrukken dat het absoluut niet zeker is dat Dinto trainingen gaat geven als de overheid hiertoe weer mogelijkheden biedt: alles hangt samen met voldoende trainers, voldoende vrijwilligers, zaalbeschikbaarheid en het financiële plaatje. Wij zijn nu aan het inventariseren zodat we ons goed kunnen voorbereiden op de te nemen besluiten.

Namens het bestuur,

Niels Goudsblom