Algemene ledenvergadering gaat door op 29 september!

Gepubliceerd:

De Algemene Ledenvergadering op dinsdag 29 september om 19.00 uur in het Dorpshuis gaat door. De ervaring van vergaderingen in voorgaande jaren heeft ons geleerd dat wij het aantal 30 personen niet zullen overschrijden. Mocht de situatie zich voordoen dat er meer dan 30 personen de vergadering bezoeken, dan zal ter plaatse worden gekeken of dit kan worden opgelost dan wel dat de vergadering wordt verplaatst naar een andere datum.

Het Bestuur