Verplaatsen wedstrijd wegens corona. Wat nu?

Gepubliceerd:

Wil of moet je als team de wedstrijd verplaatsen vanwege een quarantaineplicht voor één of meerdere teamgenoten of omdat je in de gegeven omstandigheden liever niet speelt? In dat geval volg je de volgende stappen:

Bij een coronabesmetting en/of quarantaineplicht binnen een team en/of vereniging kan het zijn dat er gedurende een periode door een team of door een vereniging geen wedstrijden gespeeld mogen worden. De betreffende vereniging dient dit zo snel mogelijk aan de Nevobo en de tegenstanders te laten weten. In overleg zal dan gezocht worden naar een vervangende datum voor de wedstrijd(en).

Indien er een of meerdere spelers van het team quarantaineplicht hebben en het team niet beschikt over voldoende vervangers moet de vereniging contact opnemen met de Nevobo. Er wordt dan per geval bekeken of de wedstrijd afgezegd mag worden en een vervangende datum gezocht dient te worden. Bij afzeggingen op het laatste moment of als de Nevobo niet bereikbaar is, kan er ook achteraf nog bekeken worden of dit als afzegging door coronaoorzaken behandeld wordt. Elke afzegging moet wel direct bij de Nevobo per e-mail aan het betreffende (regio)kantoor gemeld worden. Daarnaast dienen de tegenstander(s) en eventueel aangewezen scheidsrechter(s) geïnformeerd te worden.

Voor het afzeggen wegens een coronabesmetting of corona-gerelateerde klachten, na overleg met de Nevobo, worden geen sancties opgelegd. Hierbij wordt uitgegaan van de integriteit van de verenigingen om hier geen misbruik van te maken. De normale invalbepalingen blijven geldig en is het in basis de bedoeling dat een zieke/geblesseerde speler door een invaller vervangen wordt.

Wanneer een club volledig moet sluiten of een voltallige categorie (senioren, jeugd, CMV of recreanten) uit het programma moet halen vanwege corona, neem dan direct contact op met de Nevobo.