Corona en Contributie

Gepubliceerd:

 

Warmenhuizen, 21 oktober 2020.

 

Beste Dinto leden,


Corona heeft ons wel in de greep. Vorig seizoen kwam ruim een maand voor het einde van het seizoen het volleybal volledig stil te liggen. Wij hebben getracht hierin tegemoet te komen door de mogelijkheid te bieden om een maand eerder te starten met de trainingen.


Helaas moeten we, zo kort na de start van de competitie, onze volleybalactiviteiten opnieuw afschalen. De nieuwe Covid-maatregelen geven wel ruimte om onze jeugd tot 18 jaar training te geven en ook mogen er onderlinge wedstrijden voor de jeugd tot 18 jaar worden georganiseerd. Hier hebben wij direct na de aankondiging van de maatregelen actie op ondernomen. De trainingen voor de jeugd tot 18 jaar blijven doorgaan en inmiddels is er ook al een eerste onderling toernooi georganiseerd voor de jeugd tot 18 jaar.


Het stopzetten van de competitie en trainingen voor leden van 18 jaar en ouder valt samen met de facturering en het innen van de contributiefacturen. We begrijpen dat het betalen van de contributie op dit moment tot vragen leidt, maar als lid ben je met de vereniging verbonden via het lidmaatschap en betaal je contributie voor het hele seizoen. De coronasituatie en -maatregelen waarin we verkeren, geven geen mogelijkheid om het lidmaatschap tussentijds te beëindigen. Ook voor de financiële positie van de vereniging is het absoluut noodzakelijk om de contributie te innen. Het afgelopen seizoen heeft de vereniging al een flinke veer moeten laten door minder sponsorinkomsten (geen plantenactie, minder lootjes verkoop, e.d.). Dinto moet ook aan zijn verplichtingen richting de bond voldoen, deze kunnen niet zo maar tussentijds worden beëindigd. Wij doen dan ook een beroep op u om de automatische incasso van de contributie op 30 oktober niet terug te boeken.


Het is momenteel zeer onzeker hoe de komende periode gaat verlopen. Wellicht dat de competitie langer zal doorlopen en dat we langer blijven trainen. We kunnen daar helaas nu geen zinnig woord over zeggen. Zodra daar informatie over bekend wordt, zullen wij jullie informeren.


Wij hopen uiteraard dat we zo snel mogelijk terugkeren naar “normaal” en dat we weer met alle groepen kunnen trainen en wedstrijden spelen. Mocht u vragen, op- en aanmerkingen en/of initiatieven hebben, deel ze dan met ons. Uw meedenken wordt zeer op prijs gesteld.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Bestuur Dinto