Dinto en het Coronavirus

Gepubliceerd:

Aan alle leden van Dinto,

 

Het corona virus houdt ons nog steeds in de greep. Aan het begin van het seizoen zijn er (wel met de nodige beperkingen) competitiewedstrijden gespeeld en kon er door alle leden worden getraind. Half oktober 2020 kwam er een strengere lockdown en was het alleen nog mogelijk voor de jeugd tot 18 jaar om voluit te trainen en mochten er onderlinge jeugdwedstrijden worden georganiseerd. De senioren en recreanten mochten alleen nog maar 2 tegen 2 spelen op 1 veld. Dinto is hier indertijd direct op ingesprongen een heeft dit georganiseerd voor de jeugd, senioren en recreanten.

 

Half december werden de regels nog meer aangescherpt. Binnensport werd verboden en wij mochten niet meer de zaal in om onze sport te kunnen beoefenen. Voor de jeugdleden is het nog wel mogelijk om buiten te trainen. Om de jeugd toch te kunnen laten sporten zijn er bootcamps georganiseerd. De bootcamps worden wekelijks gegeven en staan onder leiding van Bert Goedkoop en de andere trainers.

 

Zodra het weer mogelijk is om de zaal in te gaan dan zullen we direct deze gelegenheid pakken om te gaan trainen en waar het kan wedstrijden te spelen. Het is vrij onwaarschijnlijk geworden dat er daadwerkelijk nog reguliere Nevobo wedstrijden gespeeld gaan worden dit seizoen. Wij gaan voor de teams die dit graag willen de trainingen doorzetten tot aan de zomervakantie. Ook gaan wij zodra het mogelijk is weer onderlinge toernooitjes organiseren om het wedstrijdritme op te doen.

Misschien zal het mogelijk zijn om teams van andere verenigingen uit te nodigen voor wedstrijden.

 

Ook is de vraag tot ons gekomen of de lockdown van invloed is op de verschuldigde contributie. Op dit moment kunnen wij daar nog geen duidelijkheid over geven. Wij kunnen de stand van zaken pas aan het eind van het seizoen opmaken. Wij hebben uiteraard minder kosten (zaalhuur, trainers, lagere afdracht bond) maar de inkomsten zijn ook aanzienlijk lager. De vereniging is voor 40% afhankelijk van de organisatie van acties en sponsorinkomsten. Acties hebben dit seizoen tot nog toe niet kunnen plaatsvinden. Denk hierbij aan de loterij bij de thuiswedstrijden, de jaarlijkse bingoavond, de grote verloting, de balsponsoren, plantenactie (kan de plantenactie dit jaar wel doorgaan?). Ook hebben wij trouwe sponsoren die hard worden geraakt door de coronacrisis en dit seizoen mogelijk een jaar overslaan of misschien zelfs afhaken.

 

Het is nu onduidelijk wanneer we weer kunnen volleyballen in de zaal, dus we kunnen ook nog geen inschatting voor welke periode de zaal moeten worden ingehuurd tot de zomervakantie en voor welke periode er trainers ingezet worden.

 

Uiteraard zullen we, zodra er meer duidelijkheid is omtrent versoepeling van de maatregelen, hierop direct inspelen en jullie op de hoogte stellen van de plannen.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Bestuur, Technische Hart en Jeugdcommissie Dinto.