Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering

Agenda voor 26 sept. en notulen vorige vergadering downloaden op de Homepage

Gepubliceerd:

Beste leden

Het bestuur nodigt jullie uit voor de Algemene Ledenvergadering op maandag 26 september om 20:45 uur in de kantine van Sporthal De Doorbraak. Er is bewust gekozen voor de maandagavond, het tijdstip en als locatie de kantine. Spelers worden hierdoor in de gelegenheid gesteld om direct na afloop van de training aan te sluiten bij de ledenvergadering. Sommigen zullen eerder moeten stoppen met de training om de vergadering bij te wonen er zijn ook spelers die bij de vergadering aanwezig kunnen zijn in plaats van te gaan trainen.

Een belangrijk punt op de agenda is het vaststellen van de contributie in combinatie met een eventuele energietoeslag. Zoals jullie allemaal weten zijn de energiekosten explosief gestegen. Dit heeft ook gevolgen voor het gebruik van de sporthal, waar energiekosten een grote kostenpost zijn voor de exploitatie. De stijging van de energiekosten zal worden doorberekend aan de gebruikers van de sporthal via een verhoging van de huurtarieven. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de exploitatie van de vereniging, zaalhuur is immers een van de grootste kostenposten. Ook dienen er energiebesparende maatregelen te worden doorgevoerd waar wij als vereniging direct bij betrokken zijn. Denk hierbij aan een lagere temperatuur in de sporthal, niet douchen na een training, lagere douchetemperatuur, verlichting niet onnodig laten branden en efficiënter gebruik van kleedkamers.

Agenda en notulen vorige vergadering downloaden op de homepage

Jullie aanwezigheid op de vergadering is heel belangrijk. Er zullen immers besluiten worden genomen die ons allen raken. Wij rekenen op jullie komst.

 

Met vriendelijk groet,

Het Bestuur