Algemene Ledenvergadering

26-9-2023

Gepubliceerd:

Aan alle leden,

 

Op 26 september om 20:00 uur in het Dorpshuis Warmenhuizen is de Algemene Ledenvergadering van Dinto. Jullie zijn allemaal van harte welkom. Bijgaand treffen jullie aan de agenda van de ledenvergadering, de notulen van de vorige ledenvergadering en concept statuten. Agendapunt is onder andere het voorstel om de huidige statuten aan te passen aan de Wet Toezicht en Bestuur Rechtspersonen (WBTR), welke in werking is getreden per 1 juli 2021. Onze huidige statuten voldoen niet aan deze wet.

 

Wij zien jullie komst naar de Algemene Ledenvergadering tegemoet.

 

Bestuur Dinto

 

Groet,

Niels Goudsblom