Inleveren kopij voor de Time Out

Gepubliceerd:

Hebben jullie iets te melden voor vermelding in het clubblad? stuur je bijdrage dan naar de redactie vóór 15 februari a.s.